آمونیاک

آمونیاک

فرمول شیمیایی آمونیاک: NH3

چگالی آمونیاک: 0.73 kg/m³

نقطه جوش آمونیاک

33.34 – درجه سانتی گراد

حلالیت در آب : قابلیت انحلال بالایی دارد.

شکل ظاهری آمونیاک : مایع بی رنگ و تحت فشار می‌باشد بوی تند ، نافذ و شدیدا محرک دارد.

اسامی مترادف با آمونیاک

هیدرو‍ژن نیترید ، اندروس ، هیدروكسید اندروس آمونیوم

آمونیاك از تحت فشار قرار دادن گاز آمونیاک بدست می آید .آمونیاک یک مایع سنگین است که در دمای معمولی دارای فشار بخار بالایی است ، که در تماس با پوست به شدت باعث یخ زدگی می شود . به عنوان یک منبع آمونیاک گازی است . آمونیاک مایع دارای قدرت یونیزاسیون قوی ای می باشد.

کاربرد آمونیاک

آمونیاک در تبرید و انجماد مورد استفاده قرار می گیرد , همچنین در بسیاری فرآیند ها نقش حلال را دارد . در صورت فشردن گاز توسط كمپرسور و سرد كردن آمونیاك فشرده شده به مایع تبدیل و با گرم كردن مایع به گاز تبدیل می شود .از همین اصل برای سیستم های خنك كننده و چیلر استفاده كرده و از آمونیاك به عنوان یكی از قدیمی ترین گاز ها برای این سیستم ها استفاده می شود . حلالیت آن در آب به هر دو شكل مایع و گاز بسیار زیاد است .

80٪ مصرف آمونیاک مایع  برای تولید کودهای کشاورزی 20٪ دیگر  د صنایع پلاستیک و الیاف و درصد جزئی از آن در تجارت و مواد منفجره نظامی به کار می‌رود.

نکات ایمنی استفاده از آمونیاک 

آمونیاک موجب آسیب رساندن به ارگان های حیاتی بدن از جمله شش و پوست و چشم می شود و به هیچ وجه نباید تنفس گردد.

در صورت آلودگی چشم:

حتما باید آن را به مدت ۱۵ دقیقه شستشو داد.

آمونیاک سبب تحریکات دستگاه تنفسی پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به شش‌ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز می‌تواند سبب مرگ شود.

حمل و نقل و انبارداری آمونیاک

آمونیاک بسیار خورنده است و برای حمل و نقل باید از کپسول سیلندر استیل STS316 استفاده گردد.همچنین رگلاتور و فشار شکن آمونیاک باید از جنس استیل باشد. در صورت تجزیه آمونیاک ممکن است مقداری نیتروژن اکسید وجود داشته باشد. دمای خود اشتعالی گاز آمونیاک 651 درجه سانتیگراد می باشد. مجاورت و تماس آمونیاک با نقره و جیوه تولید ” فورمینات نقره و جیوه ” می‌کند که موادی شدیداً قابل انفجار هستند. حضور مواد نفتی و دیگر مواد افروختنی خطر آتشگیری را افزایش می‌دهد. گاز آمونیاک در اثر گرمای از ۴۰۰ درجه به بالا تجزیه شده و تولید هیدروژن می‌کند.

 

آنالیز آمونیاک

استاندارد شرایط واحد مقدار نام
iso 7105 Max value %wt 0.35 Moisture content
Iso 7106 Max value % 0.0005 Oil
Min value %wt 99.65 purity