خرید مواد شیمیایی دارویی

دانستنی های علم شیمی

ماده و انرژی

می دانید که بعضی از مواد مانند نمک ،مس ،قلع ،کلر و نفت را مواد شیمیایی می نامیم.

ماده شیمیایی چیست؟

در واقع از لحاظ علم شیمی همه چیز ماده شیمیایی است و همه چیز را به طور کلی ماده می گوییم. در این صورت خود ما هم مخلوطی از مواد شیمیایی هستیم .

خرید و فروش مواد آزمایشگاهی
شیمی تولید مواد غذایی

فنون تولید مواد غذایی رشد و توسعه ی بسیار زیادی یافته است. برای کمک به تولید مواد غذایی کالن ،کشاورزی ما باید به روش علمی جدید انجام شود و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی، از جمله کودهای گوناگون، انواع دارو و برای بیماری های حیوانی،گیاهی،آفت کش ها مواد مکمل غذایی و بسیاری دیگر از این قبیل نیازمندیم که باید آن ها را به طریق صنعتی تهیه کنیم. بدیهی است که همه ی این ها فقط با درك شیمیایی تولید مواد غذایی و به کار بستن همه جانبه فنون جدید میسر می شود.
یوستوس فون لیبیگ می گوید :کشاورزی کامل بنیاد حقیقی بازرگانی و صنعت است بنیاد ثروت ملت هاست. اما ایجاد یک سیستم درست و معقول کشاورزی بدون استفاده از اصول علمی میسر نخواهد بود زیرا چنین سیستمی باید بر اساس آشنایی دقیق با اصول تغذیه گیاهی استوار باشد چنین دانشی را باید در علم شیمی جستجو کنیم.

اساس تندرستی

تغذیه علمی است که با رژیم غذایی و تندرستی سرو کار دارد یک گفته قدیمی که (ما همان هستیم که می خوریم ) پس تغذیه با احتیاجات شیمیایی بدن یعنی مواد مغذی مربوط می شود. در جامعه ی ما بحث درباره ی غذای مورد نیاز ذکر مواد افزاینده به غذا کامل نخواهد شد. ویتامین ها،قندها و مواد معدنی که به غذاهای طبیعی افزوده می شود غالبا ارزش غذایی دارند، اما آن گونه مواد شیمیایی که برای حفظ غذا،طعم غذا، برای زیباتر شدن غذا یا هر نوع قوام و پایداری به غذا افزوده می شود،ارزش غذایی ندارد .

مواد شیمیایی سمی

بدون تردید، بعضی از مواد شیمیایی خطرناکند. بعضی از مواد شیمیایی قابل انفجار و بعضی دیگر مانند گاز طبیعی و بنزین اشتعال پذیرند،اسیدها و بازها اثر خورندگی دارند. شاید بزرگ ترین خاصیت پر زحمت بسیاری از مواد شیمیایی، سمیت آنها ،یعنی توانایی واکنش با شیمی موجودات زنده است. به طریقی که موجب آسیب رسانی یا به خطر انداختن حیات آنها شود .بسیاری از سازمان های دولتی گوناگون راهنمایی هایی برای مواد شیمیایی تنظیم می کنند. این راهنماها دستورات لازم در باره ی استفاده بی خطر از مواد شیمیایی را در اختیار مصرف کنندگان آنها می گذارند. بیشتر مخاطرات موادشیمیایی مضر در محیط زیست ما مربوط به خواص سمی آنها است. مواد سمی موادی هستند. که در سیستم فعالیت پیچیده ی واکنش های شیمیایی که در بدن روی می دهد ،آشفتگی ایجاد می کنند . مواد سمی گاهی موجب ناراحتی ،گاهی موجب بیماری ،ناتوانی و حتی موجب مرگ می شوند.

سم های خورنده و متابولیک
آن گونه مواد سمی که سبب تخریب بافت های بدن می شوند،سم های خورنده هستند. سم های متابولیک زیرکانه تر از سم های خورنده هستند. این سم ها با دخالت در مکانیسم های زیست شیمیایی حیاتی تا حد متوقف شدن عمل این مکانیسم ها پیش می روند و به این ترتیب موجب بیماری یا مرگ می شوند.

تراتو ژن ها
آثار مواد شیمیایی بر تولید مثل آدمی جنبه وحشتناك مسمومیت است .مطالعه ی ناقص الخلقه ای که بر اثر عوامل شیمیایی ایجاد می شود شاخه ای از علم به نام تراتولوژی است .واژه( ترات) گرفته شده از کلمه یونانی به معنی (هیولا) است . تراتوژن های شناخته شده سه دسته اند .
تابش ،عوامل ویروسی و مواد شیمیایی.
در تکوین نوزاد چند دوره ی اصلی وجود دارد ،که جنین در مخاطره است .دوره اول 17 روز میان آبستنی و جایگزینی جنین در دیواره ی رحم است که حمله شیمیایی ممکن است به مرگ سلول بیانجامد و جنین سقط شود.
دومین مرحله ی بحرانی جنینی (18تا55 روز)تشکیل اندام ها در جنین نسبت به تراتوژن ها حساسیت فوق العاده ای دارد. تماس با تراتوژن ها سبب کاهش اندازه و تعداد سلول ها می شود و این کاهش به صورت تعویق رشد و نرسیدن اندام های حیاتی به حد بلوغ ظاهر می شود .(قرص های تالیدومید که داروی رفع تهوع در خانم های باردار بود).

سخن پایانی
معمولا کاربرد و توسعه ی هر تکنولوزی با نوعی خطر ریسک برای سلامتی و ایمنی محیط زیست همراه است مسئله ی عمده انتخاب تکنولوژی با ریسک کمتر می باشد. زیرا در حال حاضر تکنولوژی تکامل یافته و بدو ن ریسک وجود ندارد. درجه ریسک با پیچیدگی و ظرافت تکنولوژی رابطه مستقیم دارد. البته نباید نقش کنترل کیفی،کمی و نصب سیستم های پیچیده ی ایمنی و غیره را نادیده گرفت.
از دید شیمیایی،آینده آبستن چه روی داد هایی خواهد بود؟ در این باره کسی چه می داند .اما به دلایلی گوناگون ،این امر نمی تواند مانع آن شود که اشخاص متفکر از رویدادهای گذشته و حال و آینده برون یابی نکنند. سوای بالهای فاجعه بار مانند جنگ گرمای هسته ای یا بیماری های مسری و عواملی که سبب گسیخته شدن کنترل نشده ی ساختار شیمیایی (طبیعی) سلول ها می شود. دست کاری های مدبرانه ی مولکولی و مفاهیمی که از علم شیمی به دست آورده ایم سبب می شود یا به ما امکان می دهد که:
با بهبود بخشیدن و اصلاح وضع جانوران مولد مواد غذایی و محیط زیست آنها و همچنین با تبدیل مواد غذایی غیر قابل استفاده به مواد غذایی قابل استفاده،مقادیر بسیار بیشتری غذا تولید کنیم.
با توان هسته ای درصد الکتریسیته ی بیشتری تولید کنیم.
با استفاده از دانش شیمیایی تازه ای که به دست آورده ایم دارو هایی برای تخفیف آلام سرطان،فشار خون و اختلالات سیستم عصبی ،مصونیت طرح ریزی و سنتز کنیم و به این ترتیب به بهبود سلامتی و غلبه بر بیماری ها ادامه دهیم.
کنترل تغییر شیمیایی که توسط انسان صورت می گیرد (فی نفسه نه خوب است و نه بد ) بلکه موارد کاربرد تغییرات کنترل شده است که می توان آن ها را به خوب یا بد طبقه بندی کرد.