کربنات پتاسیم اسپانیا

کربنات پتاسیم

potassium carbonate

فرمول شیمیایی کربنات پتاسیم: K2CO3

شکل ظاهری کربنات پتاسیم: پودر سفید رنگ میباشد.

کربنات پتاسیم قابل حل در آب می باشد که باعث ایجاد محلول قلیایی شدیدی می شود – کربنات پتاسیم در اتانول و یا الکل ها غیر قابل حل می باشد. کربنات پتاسیم را می توان از واکنش هیدرواکسید پتاسیم با دیاکسید کربن تولید کرد. پتاسیم کربنات خاصیت آبشوندگی دارد لذا معمولا مقداری رطوبت دارد. این ماده عموما در صنعت صابون سازی و شیشه و استکان کاربرد دارد.

کربنات پتاسیم یکی از ترکیبات اصلی پتاس و خاکستر تصفیه شده و یا نمک تارتار می باشد. در قدیم خاکستر پرل در کوره به منظور حذف ناخالصی های آن پخته و پودر سفید باقی مانده در کوره به عنوان پرل خالص تولید می شد.

تولید کربنات پتاسیم

امروزه کربنات پتاسیم بصورت صنعتی از الکترولیز پتاسیم کلراید تولید می شود. بطوری که ابتدا پتاسیم کلراید به هیدرواکسید پتاسیم تبدیل می شود و سپس با استفاده از دی اکسید کربن پتاسیم کربنات بدست می آید که اغلب این ماده برای تولید ترکیبات دیگری از پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد کربنات پتاسیم 

شیشه آلات و صابون 

    در گذشته به منظور تولید شیشه آلات و صابون بکار گرفته می شد.

صنعت رطوبت گیر 

    به عنوان یک ماده خشک کن ملایم مورد استفاده قرار میگیرد البته در صورتی که ترکیباتی مانند کلرید کلسیم و سولفات منیزیم موجود نباشد. کربنات پتاسیم برای ترکیبات اسیدی مناسب نیست ولی میتوان به عنوان یک ماده خشک کن در فاز آلی که مقداری ناخالصی اسیدی دارد استفاده کرد. همچنین برای خشک کردن کتون ها – الکل ها و آمین ها قبل از تقطیر استفاده می شود.

صنایع خوراکی 

    در آشپزی های چینی و آسیای شرقی برای درست کردن ژله چمنی از کربنات پتاسیم استفاده می شود. همچنین در آلمان به عنوان عامل پخت در نان زنجبیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

تنظیم PH 

    کربنات پتاسیم در تولید پودر کاکائو به منظور تنظیم پی اچ مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین باعث افزایش عطر کاکائو می شود.

سختی گیر 

    به عنوان نرم کننده آب – سختی گیری آب.

مهار کننده سوختگی 

    به عنوان عامل مهار کننده سوختگی های عمیق چربی و سوختگی های درجه بی دیگر.

جوشکاری قوسی 

    عنصری در جوشکاری لحیم و جریان های پوششی در جوشکاری قوسی.

پایدار کننده 

    ایجاد پایداری در نورون ها به منظور ایجاد و حفظ تعادل.

تامین مواد پتاسیم خوراک دام :

    به عنوان عنصری از خوراک دام به منظور تامین نیازهای پتاسیم حیوانات دامی گوشتی مانند گله های مادر گوشتی.

آنالیز

 

item Result Unit
K2CO3 99.85 %
KCL 0.005 %
Fe 0.0001 %
KOH 0.19 %
NA2CO3 0.41 %
K2SO4 0.002 %
Lg-loss 0.06 %
As TRACE Ppm
Heavy metal as pb 0.0002 %
Water insoluble 0.0005 %
KClO3 0.004 %
ni TRACE Ppm