دارویی


گلیسیرین

گرید: آرایشی و بهداشتی/ دارویی/ صنعتی/ خوراکی فرمول شیمیایی: C3H8O3 شکل ظاهری: مایع غلیظ اسامی دیگر: گلیسرول، پروپانتریول بو :…

سدیم لوریل سولفات SLS

سدیم لوریل سولفات کاربرد سدیم دو دسیل سولفات این محصول به دلیل دارا بودن خواصی همچون امولسیون کننده ،سرعت بخشیدن به…

ایزوپروپیل الکل

ایزو پروپیل الکل ابوبکر محمد بن زکریا رازی شیمیدان ایرانی اولین بار الکل را از تقطیر شراب به دست آورد…

کلسیم کلراید خوراکی

کلسیم  کلراید خوراکی کلسیم کلرید چیست ؟ این ماده یکی از نمک های پرکاربرد در تولید مواد خوراکی و کودهای شیمیایی است.…

سدیم متابی سولفیت خوراکی

سدیم متابی سولفیت مشخصات متابی سولفیت سدیم ۱- فرمول شیمیایی : NA2S2O5 ۲- وزن مولکولی :   190/13 ۳- شکل ظاهری : پودر…

پلی آلمینیوم کلراید

پلی آلمینیوم کلراید مشخصات فیزیکی نام صنعتی : پلی آلومینیوم کلراید PAC (Poly Aluminium Chloride( فرمول شیمیایی : AL۲ (OH)n…

اسید فسفریک

نام صنعتی و تجاری: اسید فسفریک، Phosphoric Acid  نام‌های دیگر: اورتو فسفریك اسید، فسفریك اسید، محلول اسید فسفریك، اسید فسفر…