صنعتی


کربنات باریم

ترکیب شیمیایی کربنات باریم با فرمول BaCO₃ بلوری سفید رنگ است که بصورت مصنوعی تولید می شود و پرمصرف ترین نمک…

سولفات منگنز

سولفات منگنز ریز مغذی کشاورزی سولفات منگنز ویتامین خاک و گیاه در پوسته زمین ترکیبات منگنزدار از لحاظ فراوانی پس از…

سولفامیک اسید

فرمول شیمیایی اسید سولفامیک : H3NSO3 نام‌هاى مترادف : سولفامیک اسید، Sulfamic acid، آمیدوسولفونیک اسید، آمیدوسولفوریک اسید، سولفامیدیک اسید. خصوصیات فیزیکی : کریستال های…

EDTA 4NA

ادتا 4 سدیم چیست؟ edta4na با فرمول شیمیایی C10H12N2O8Na4 حاصل خنثی سازی اتیلن دی امین تترا استیک اسید با 4 اکی والان سدیم هیدروکسید است. نمونه…

EDTA 2NA

ادتا 2 سدیم یا سدیم  ا د ت آ چیست؟ اتیلن دی آمین تترا استیک اسید با فرمول شیمیایی  C10H16N2O8 …

آمونیوم بای فلوراید

نام شیمیایی : آمونیوم بای فلوراید. اسامی مترادف با آمونیوم بای فلوراید : فلوراید آمونیوم اسید، فلوراید اسید آمونیوم، آمونیوم بی فلوئورید،…

هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم نامهای دیگر: پتاس، پتاسیم هیدرات، هیدروکسید پتاس، پتاس سوزآور فرمول مولکولی: KOH شکل ظاهری: جامد گرانول سفید رنگ…

کربنات پتاسیم اسپانیا

کربنات پتاسیم potassium carbonate فرمول شیمیایی کربنات پتاسیم: K2CO3 شکل ظاهری کربنات پتاسیم: پودر سفید رنگ میباشد. کربنات پتاسیم قابل حل…

متانول

متانول متانول چیست؟ بررسی اولیه متانول: متانول، ساده ترین الکل با فرمول شیمیایی CH3OH است. این مایع بی رنگ، شفاف و قابل…

کلسیم کلراید صنعتی

کلسیم کلراید صنعتی در صنعت ، فلز کلسیم را می توان از الکترولیز کلسیم کلراید و مخلوط فلوئورید و پتاسیم…

اسید اگزالیک

اسید اگزالیک این ماده از خانواده ی دی کربوکسیلیک اسیدها است که به نام اتاندیونیک اسید نیز شناخته می شود.…

کلر ایرانی

کلر ایرانی Chlorine فرمول شیمیایی کلر Cl2 آنالیز کلر خلوص ۹۹٫۹۹% کلر چیست؟ در طبیعت کلربه صورت جزیی از یک…

آمونیاک

آمونیاک فرمول شیمیایی آمونیاک: NH3 چگالی آمونیاک: 0.73 kg/m³ نقطه جوش آمونیاک 33.34 – درجه سانتی گراد حلالیت در آب : قابلیت…

سود پرک

سود پرک سود پرک یا هیدروکسید سدیم یک نوع ماده شیمیایی بسیار فعال است که به نام هایی چون کاستیک…

سود مایع

سود مایع سود مایع  | Caustic Soda lye فرمول شیمیایی سود مایع :  NaOh درجه خلوص : %1±50| %1±31 گرید: Membrane – Diaphragm نام های…

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک نام ماده: اسید کلریدریک( Hydrochloric acid)  نام‌های مترادف: هیدروژن کلراید، اسید کلروهیدریک، هیدروکلریک اسید، تیرک، جوهر نمک  فرمول…

اسید سولفوریک

Sulfuric acid فرمول شیمیایی: H2SO4 چگالی: 1.84 g/cm³ نقطه‌جوش: 337 °C CAS Number: 7664-93-9 اسامی دیگر اسیدسولفوریک: سولفات هیدروژن و جوهر گوگرد. شکل ظاهری اسید…

اسید نیتریک

Nitric acid فرمول شیمیایی اسید نیتریک: HNO3  چگالی : 1.51 g/cm³ نقطه‌جوش: 83 °C اسامی مترادف با اسید نیتریک: Aqua fortis، روح…